EN  |  BM  |  OTHER

Laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat

Advokasi

Terbitan dan Cetakan

Gambar-gambar dibawah adalah terbitan dan cetakan bahagian Perundangan dan Advokasi bagi tujuan advokasi dalam mendidik masyarakat khususnya kumpulan sasar Jabatan yang berhubung kait dengan undang-undang di bawah Jabatan dan undang-undang yang berkait rapat dengan bidang kuasa Jabatan.

 1. Akta Taman Asuhan Kanak-kanak (Pindaan) 2007
 2. Sekatan Ke Atas Laporan dan Penyiaran Media Terhadap Kanak-kanak
 3. Tatacara Liputan Media Mengenai Kanak-kanak
 4. Akta Orang Kurang Upaya 2008
 5. Hak Dan Tanggungjawab Saya Sebagai Kanak-kanak Malaysia
 6. Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Taman Asuhan Kanak-kanak
 7. Akta Kanak-kanak 2001
 8. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak Versi Bahasa Tamil
 9. TASKA Komuniti
 10. Tatacara Pengendalian TASKA Di Tempat Kerja
 11. Panduan Ringkas Akta Kanak-kanak 2001
 12. Pengendalian Latihan Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak
 13. Buku Nota Hak Kanak-kanak
 14. Child Sexual Abuse Versi Bahasa Inggeris
 15. Penderaan Seks Kanak-kanak Versi Bahasa Malaysia
 16. Modul Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak
 17. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak Versi Bahasa Malaysia
 18. Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pusat Jagaan
 19. The Convention On The Rights Of The Child