EN  |  BM  |  OTHER

Laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat

Kumpulan Sasar

Sesiapa sahaja yang tersenarai di dalam golongan sasar jabatan layak untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling iaitu :

  •   Kanak-kanak (Mengikut tafsiran Akta Kanak-Kanak 2001 - individu berumur kurang daripada 18 tahun).
  •   Orang Kurang Upaya.
  •   Warga Tua (Individu berumur 60 tahun ke atas).
  •   Orang Papa (Mengikut tafsiran Akta Orang Papa 1977).
  •   Keluarga (Wanita dan gadis, Ibu / Bapa tunggal, Mangsa keganasan rumah tangga, Orang miskin dan mereka yang mempunyai masalah).
  •   Mangsa Bencana
  •   Pertubuhan Badan Sukarela