EN  |  BM  |  OTHER

Laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat

Syarat-syarat Penubuhan TASKA

Syarat-syarat penubuhan TASKA adalah seperti berikut:

 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pendaftar Pertubuhan (ROS). TASKA di rumah dikecualikan;
 2. Memenuhi standard minimum JKM:
  1. Nisbah pengasuh dengan kanak-kanak mencukupi;
   • • di bawah umur 3 tahun = 1 : 5
   • • 3 hingga 4 tahun = 1 : 10
   • • Kanak-Kanak OKU = 1 : 4
  2. Pengasuh merupakan warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas;
  3. Pengasuh telah hadir dan lulus Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK);
  4. Mematuhi nisbah kanak-kanak dengan ruang lantai iaitu 2.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak di TASKA di rumah dan TASKA selainnya 3.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak;
  5. Menyedia dan mempamerkan jadual menu makanan yang seimbang dan jadual aktiviti harian mengikut peringkat umur kanak-kanak;
  6. TASKA mempunyai kemudahan peralatan dan perabot yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan kanak-kanak;
  7. Menyedia dan menyenggara rekod-rekod di TASKA; dan
  8. Menjaga kebersihan dan keselamatan di dalam dan luar premis TASKA
 3. Mendapat sokongan atau kelulusan daripada agensi teknikal iaitu:
  • • Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);
  • • Jabatan Bomba dan Penyelamat;
  • • Jabatan Kesihatan; dan
  • • Jabatan Tanah dan Survei (negeri Sarawak sahaja)

Sebagai langkah mempermudahkan proses pendaftaran TASKA, Sijil Perakuan Pendaftaran akan dikeluarkan oleh JKM kepada pengusaha yang mematuhi standard minimum JKM dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah Akta 308.