Tahukah anda mengenai permohonan kad Orang Kurang Upaya (OKU) dalam talian?
  
Ya:     Tidak: